Fraldinha prende-chupeta ó-ó

Para nunca perder a chupeta.